Danas 18. studeni: Svjetski dan kronične opstruktivne bolesti pluća (KOPB )

Po učestalosti su u našoj županiji bolesti pluća treći uzrok smrtnosti Bolesti dišnog sustava, uz kardiovaskularne bolesti, rak i…