#blagdan Svih Svetih

Blagdan je Svih svetih

Blagdan je Svih svetih

Blagdan je Svih svetih, dan kojim Katolička Crkva slavi sve svece, kako one koji su već kanonizirani, tako i one koji to još nisu. Svetkovina Svih svetih je dan kojim Crkva daje spomen…

Katolici obilježavaju blagdan Svih svetih

Katolici obilježavaju blagdan Svih svetih

Blagdan je Svih svetih, dan kojim Katolička Crkva slavi sve svece, kako one koji su već kanonizirani, tako i one koji to još nisu. Svetkovina Svih svetih je dan kojim Crkva daje spomen…