Je li došao kraj za Wi-Fi tehonlogiju?

No, je li tom ‘dragom' Wi-Fiju došla smrtna presuda i hoće li ga uskoro zamijeniti neka nova tehnologija? Sudeći prema riječima koje…