Amerikanka | Hercegovina.Info

#Amerikanka

Ženama internet puno važniji od seksa

Ženama internet puno važniji od seksa

Gotovo svaka druga Amerikanka odrekla bi se radije seksa na dva tjedna, nego apstinirala od interneta. Riječ je o 46 % žena koje bi mogle izdržati bez seksualnih odnosa dva tjedna, ali ne i bez…