#Aleksandar Saša Brezar

Prijećeno mi je nožem na satu, zapljuvani su mi predmeti, udarili su me ljestvama...

Prijećeno mi je nožem na satu, zapljuvani su mi predmeti, udarili su me ljestvama...

Već pet dana razmišljam bi li trebao išta reći o malom Mahiru i njegovom slučaju, budući da sam bivši učenik škole koja se nalazi u okviru iste institucije ...