Paraglading klub „Stožer": I dalje ćemo promovirati paragliding kao rekreaciju i sport

paraglading
paraglading

... paragliding susreti. U ljetnim mjesecima redovite su posjete pilota iz cijele BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije, kao i Europe. U razgovoru sa članovima paragliding kluba „Stožer", Nediljkom Vilom i Damirom Mršom doznali smo kolika je zainteresiranost za paraglidingom na Kupresu, koja je natjecanja navedeni klub organizirao i koje planove imaju u budućnosti.

Koliki je interes za paraglidingom na Kupresu?

Paragliding nije masovan sport kao na primjer nogomet. U čitavoj BiH postoji oko stotinjak PG pilota organiziranih u desetak klubova. S obzirom na to svake godine nam se javi nekoliko ljudi iz regije sa željom da se bave ovim sportom.

Klub zainteresiranima omogući osnovnu obuku i upoznavanje sa paraglidingom, no kako je paragliding ipak malo opasan sport, te je oprema dosta skupa, a klupska vježbovna oprema nije prikladna za duže letove, malo ljudi se zadrži u ovom sportu. Također nam se dosta ljudi obrati sa željom da probaju let u tandemu.

Koliko se već održavaju paragliding susreti u Kupresu?

Paragliding susreti na području Kupresa se redovito održavaju od 2001. U ljetnim mjesecima imamo redovite posjete pilota iz cijele BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije, te nerijetko piloti iz Francuske,Mađarske i cijele Europe.

Pored navedenog, paragliding klub „Stožer" od 2009. organizira natjecanje pod nazivom „ParaBaba" koje je internacionalnog karaktera. Pored natjecanja koje sami organiziramo sudjelujemo na svim natjecanjima koji organiziraju ostali klubovi u BiH kao i na nekima u Republici Hrvatskoj.

Klub do sada ima nekoliko medalja koje je osvojio zadnje 3 godine. Klub izvrsno surađuje sa ostalim klubovima u BiH kao i sa klubovima iz Hrvatske te dva kluba iz Celja u Sloveniji. Dok sa slabo funkcionalnom „Paragliding komisijom Vazduhoplovnog saveza BiH" imamo otežanu komunikaciju.

Nadamo da će se i to popraviti. Klub je surađivao sa HRT-om i proslavljenim hrvatskim alpinistom Stipom Božićem te 2003. snimljen i više puta emitiran dokumentarni film „Ikari iznad Kupresa" , također dokumentarni film, koji je u izradi, a na temu svih zračnih sportova i treba biti emitiran u ljeto 2013.

Koje planove imate u budućnosti?

Članovi Paragliding kluba „Stožer"- će i u budućnosti nastaviti letiti rekreativno te aktivno raditi na promoviranju paraglidinga kao oblika rekreacije i sporta. Također namjeravamo nastaviti odličnu suradnju sa drugim klubovima u BiH i regiji. Kako imamo izvrsne terene za za paragliding, kako za početnike tako i za iskusne pilote, klub planira pridobiti licence za instruktore, sa kojima bi otvorili školu paraglidinga. Klub broji 20-ak članova,od koji je 7 aktivnih pilota.

Paragliding je mlad sport pa je većina ljudi koji se bave paraglidingom starije od sporta samog. (Prvo pojavljivanje sredinom ´80-tih, ubrzan razvoj opreme ´90-tih i omasovljivanje u proteklom desetljeću i danas). Zbog navedenog je zakonska legislativa također mlada, pravilnik o Paraglidingu „Vazduhoplovnog saveza BiH" je donesen tek u 2012 g.

Izvor: hum.ba