Priopćenje NS BiH povodom odlazaka gostujućih navijača

tribina
tribina

... smještaja na stadionima,  želimo informirati javnost o sljedećem:

NS/FS BIH dosljedno primjenjuje pravila o gostujućim navijačima koje propisuju UEFA i FIFA, te nastoji da u suradnji sa klubovima BH Telecom Premijer lige ista adekvatno implementiraju u našim uvjetima. Klubovi koji se natječu u navedenoj ligi dužni su osigurati i adekvatno smjestiti domaće, ali isto tako i gostujuće navijače, te im pruziti potpunu pomoć i podršku oko smještaja i sigurnosti na stadionima.

Nadležnosti i ogovornosti NS/FS BIH, kao institucije koja vodi i organizira natjecanje, te klubova kao organizatora utakmica, prema važećim propisima, ograničeni su samo unutar i u okviru stadiona. Shodno tome, za propuste koji se dogode na stadionima, klubovi BH Telecom Premijer lige bili su i bit će sankcionisani prema odredbama Disciplinskog pravilnika NS/FS BiH.

Međutim, NS/FS BiH i klubovi, nisu niti mogu sudjelovati u organizaciji putovanja i sigurnog dolaska navijača do stadiona. U skladu sa relevantnim zakonskim propisima, za taj segment isključivo su kompetentni organi javnog reda i mira, odnosno nadležna ministarstva unutarnjih poslova, koji sami procjenuju i odlučuju o svim aspektima putovanja i dolaska navijača do stadiona.

NS/FS BIH će učiniti dodatne napore da svi klubovi u potpunosti izvršavaju obvezu koja se odnosi na siguran smještaj i sigurnost za sve navijače. Nadalje, NS/FS BIH će inicirati hitan sastanak sa predstavnicima MUP-a Federacije, MUP-a Republike Srpske i Ministarstva sigurnosti BiH, kako bi bile poduzete sve mjere u cilju slobodnog kretanja svih navijača i kako bi bile izbjegnute sve moguće neželjene situacije prilikom organiziranog putovanja gostujućih navijača, kaže se u priopćenju N/FSBiH.