NS BiH: Statut nije usvojen, slijede sunspenzije

Skupština NS BiH nije usvojila novi statut kako su to zahtijevale FIFA i UEFA.

Delegati Skupštine NS BiH odbili su usvajanje novog Statuta Saveza sa 28 glasova protiv, za su glasala 22 delegata, tri su bila suzdržana i jedan delegat je netragom nestao.

Na potezu su FIFA i UEFA koji će sasvim sigurno oštro kazniti NS BiH.

hercegovina.info