NS BiH: Statut jednoglasno usvojen

Ivica Osim
Ivica Osim
Usvajanje novog statuta bilo je uslovljeno ukidanjem susprenzije, koje su FIFA i UEFA izrekla NS BiH prije dva mjeseca.

Današnjoj Skupštini NSBiH prethodile su jednoipomjesečne aktivosti Komiteta za normalizaciju, koji je usaglasio stavove sa entitetskim i županijskim savezima, kao i predstavnicima FIFA-e i UEFA-e.

U najsprornijem članu statuta, čiju su promjenu zahtijevale FIFA i UEFA, delegati su prihvatili ukidanje Predsjedništva, koje će prema novom aktu u narednom periodu zamijeniti predsjednik NS BiH sa četverogodišnjim mandatom,a ovaj izbor biće obavljen najkasnije do 31. studenog ove godine.

Između ostalih usvojenih amandmana, prema novom statutu, biće smanjen broj članova Izvršnog odbora iz regionalnih saveza sa tri na dva, zatim usvojen amandman o kvorumu za odlučivanje Izvršnog odbora na 12 glasova od 15 članova.

fena