Navijači ponovno mogu organizirano na gostujuće utakmice svojih klubova

Ultrasi u Banja Luci
Odbor za hitnost NS BiH donio je odluku da se poništi zabrana donesena 19. veljače ove godine, te će u sezoni 2014./2015. navijači moći organizirano s klupskim obilježjima i transparentima nazočiti gostujućim utakmicama svog kluba.

U priopćenju Saveza stoji:

1. Ukida se odluka Odbora za hitnost NSBiH broj 02-396-1/14, od 19. 02. 2014. godine i navijačima klubova BH Telecom Premier lige se omogućava organizirani odlazak na gostujuće utakmice od početka sezone 2014/2015.

2.Nalaže se nadležnim tijelima NS BiH, kao i klubovima i pojedincima koji sudjeluju u izvođenju natjecanja, da posvete posebnu i dodatnu pozornost u organizaciji prvenstvenih i kup utakmica na osnovu važećih propisa i procedura NS BiH.

3. Nalaže se tijelima NS BiH, kao i službenicima klubova da poštuju principe međusobnog uvažavanja, sportskog duha, savjesnog i odgovornog obavljanja poslova i predviđenih zadataka, uz neophodnu međusobnu komunikaciju i suradnju.

4. Pozivaju se navijači da podrže klubove u duhu fair-play-a i punog uvažavanja ostalih klubova i navijača, kao i službenih osoba NS BIH, bez korištenja nedozvoljenih sredstava i parola, te se upozoravaju da utakmice ne zloupotrebljavaju i ne koriste ih u nesportske svrhe, a posebno za političke i druge nedozvoljene aktivnosti, jer će sve takve aktivnosti i ponašanja biti adekvatno sankcionirane u skladu sa pravilima NS BiH.

5. Upozoravaju se klubovi da blagovremeno poduzmu potrebne radnje u cilju uspostavljanja odgovarajućih odnosa sa navijačima, te održavanja stalnih i kontinuiranih odnosa s njima, kao i da iste posebno upozore na mogućnost izricanja sankcija koje nanose štetu klubovima u slučaju nesportskog, nasilnog, nacionalističkog, rasističkog ili bilo kojeg drugog neprihvatljivog i kažnjivog ponašanja.

6. Mole se nadležna policijska i druga sigurnosna tijela da efikasnim djelovanjem podrže aktivnosti NS BiH u funkciji onemogućavanja nedozvoljenih i neprihvatljivih ponašanja navijača, a u skladu sa zakonskim ovlastima i definiranim procedurama.

7. Nadležno tijelo NS BiH će sa posebnom pozornosti pratiti izvođenje natjecanja, primjenu pravila igre, propozicija, odluka i drugih pravila, kao i sva događanja prije, tijekom i nakon utakmica, te će shodno tome bezuvjetno poduzimati neophodne mjere, uključujući i mogućnost ponovnog donošenja odluke o zabrani organiziranog odlaska navijača na gostovanja u slučaju potrebe.