U BiH škole treba uvesti judo kao izborni predmet

... kao izvannastavna aktivnost, a u budućnosti je cilj pokrenuti ga i kao izborni predmet.

Iz županijskih ministarstava obrazovanja i znanosti u FBiH smatraju da bi i u škole u FBiH trebalo uvesti izborni predmet borilačkih vještina, s obzirom na to da nasilje postaje sve izraženije među učenicima.

‘Kroz odjel i putem radionica, dakle, kroz neformalno obrazovanje, djecu učimo kako da se zaštite i ojačaju. Mladima je potrebna edukacija o samoobrani s obzirom na sve češće nasilje među vršnjacima. Mislim da bi takvo nešto trebalo uvesti i u naše škole kao izborni predmet, kaže Haša Albinović, direktorica OŠ "Džemaludin Čaušević".

U većini škola u Republici Srpskoj rečeno je kako ne bi imali ništa protiv kada bi ovakav predmet uveli u nastavno-obrazovni program ovog bh. entiteta.

Međutim, kako navode, Ministarstvo obrazovanja i kulture RS do sada je značajno radilo na edukaciji, prevenciji i smanjenju nasilja među vršnjacima u školama kroz niz drugih aktivnosti, radionica, predavanja, sportskih manifestacija. No, ističu da bi podržali takav projekt.

Inače, ovakve aktivnosti se već provode u Japanu, Francuskoj i Nizozemskoj, gdje su zabilježeni dobri rezultati, budući da je ovaj projekt učinkovit u prevenciji nasilja među vršnjacima, kod usvajanja zdravih životnih navika, timskog rada, razvoja pozitivnih vrijednosti, tolerancije i samokontrole.

Dnevni avaz