U mostarskoj Splitskoj ulici ispekao janje

janje na ražnju
janje na ražnju

... bezbrižno peće janje u Splitskoj ulici, iza supermarketa. Janje se okretalo na improviziranom ražnju uz sam parking na zelenoj površini.

Foto: Facebook