Rusi traže kontrolu Interneta

Rusi traže kontrolu Interneta
Ruska vlada priprema zakonske izmjene kojima će obavezati internet provajdere da daju informaciju o korisnicima ukoliko to zatraže operativno-istražni organi.

Odbijanje provajdera da pruži informacije o svojim klijentima, povlači za sobom novčanu kaznu za građanska lica od 1.500 do 2.000 rubalja, za odgovorna lica od tri do četiri tisuće rubalja, a za pravna lica od 30 do 40 tisuća rubalja (jedan euro približno 45 rubalja).

Pored toga, predviđena je i kazna za "obaranje" državnih internet-sajtova ili neovlašteni pristup informacijama koje se čuvaju u kompjuterima u državnim organima.

Predlaže se da kazna za takve prekršaje može biti i do tri godine zatvora.