NOVE GENERACIJE Znate li neke od navedenih pojmova? Možda ste upravo žrtva digitalnog nasilja

NOVE GENERACIJE Znate li neke od navedenih pojmova? Možda ste upravo žrtva digitalnog nasilja
Shutterstock

Cyber mobing, trolovanje, slutshejmovanje, podsuknjivanje, deepfake pornografija, cyber egzibicionizam, zlostavljački sexting, grumiranje u online prostoru, doxovanje, deadnejmiranje... Jeste li ikada čuli za neke od ovih pojmova?

Čak i da niste, velika je vjerovatnoća da je neka osoba iz vašeg neposrednog okruženja, ako ne i vi sami, bila akter nekog o njih, piše Telegraf.

Djevojčice, djevojke i mlade žene, čak 58% njih, našlo se u ulozi žrtve digitalnog nasilja i rodno zasnovanog online uznemiravanja, podaci su koji stoje u nedavno objavljenom Pojmovnik rodno zasnovanog nasilja posredstvom tehnologije, autorice Hristina Cvetinčanin Knežević, objavljenog na stranici UNFPA Serbia.

Pojavni oblici cyber nasilja brojni su, a čini se da sa razvojem tehnologija i digitalnog svijeta, stvaraju se novi, te njihov broj nije konačan.

Forme nasilja grupirane su u četiri velike grupe u pojmovniku, objavio je Telegraf. Prvu grupu čini cyber (ili digitalno) nasilje i rodno zasnovano online uznemiravanje, druga seksualno nasilje u digitalnom okruženju, s posebnim naglaskom na neželjena seksualna iskustva posredovana tehnologijom, treća sadrži oblike nasilja čiji je cilj ugrožavanje sigurnosti i privatnosti posredstvom tehnologije, dok četvrta obuhvata druge oblike nasilja u digitalnom okruženju.

Neke od definicija

- Cyber ili digitalno nasilje (cyberbulling) - 'krovni termin koji obuhvaća različite oblike nasilja na internetu, odnosno, nasilja koje se sprovodi posredstvom tehnologije';

- Umreženo uznemiravanje, često nazivano i cyber mobing (engl. cyber mobbing) - 'sastoji se od organiziranih, koordiniranih i sistematskih napada grupe ljudi na određene pojedince, odnosno, pojedinke, ili ideje, kao što čine grupe koje napadaju feministkinje ili one koji se bore protiv rasizma';

- Rodni i seksistički govor mržnje (engl. [Gendered or sexist] hate speech) - 'obuhvata bilo koju vrstu komunikacije, kroz govor, tekst ili neverbalno ponašanje, kojom se napada, ponižava, vrijeđa i diskriminira osoba na osnovu pola, roda, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. U rodni i seksistički govor mržnje spadaju seks posramljivanje i trolovanje, posebno trolovanje na osnovu roda, uključujući i potpirivanje i trolovanje u cilju zastrašivanja';

- Seks posramljivanje online (engl. slut-shaming online) - 'nerijetko nazivano i slutshejmovanjem, jeste oblik rodno zasnovanog nasilja često usmjerenog na tinejdžerke i LGBTQIA+ osobe, koje bivaju diskriminirane i ponižavane jer ne ispunjavaju društvene i rodne norme u vezi sa seksualnim ponašanjem, izgledom i seksualnošću';

- Trolovanje (engl. trolling) - 'oblik cyber zlostavljanja čiji je cilj da se druge osobe iznerviraju i/ili da se internet diskusija na određenu temu obesmisli i spriječi konstruktivna i civilizirana razmjena različitih mišljenja';

- Podsuknjavanje (engl. upskirting) i perverznjačko fotografiranje (engl. creepshots) - 'obuhvataju snimanje djevojčica, djevojaka i žena na javnim mjestima, a bez njihove dozvole';

- Lažna (deepfake) pornografija (engl. deepfake pornography) - 'nastaje bez pristanka osobe čiji se lik koristi u pornografskom materijalu, i predstavlja oblik pornografije bez suglasnosti';

- Cyber egzibicionizam (engl. cyberflashing) - 'predstavlja oblik zlostavljanja posredstvom fotografija prilikom koga se nepoznatim osobama, bez njihovog pristanka, šalju seksualno eksplicitne fotografije i video snimci';

- Grumovanje u online prostoru (engl. grooming online) - 'predstavlja predatorski oblik ponašanja čija je namjera da se stupi u kontakt s djecom i mladima putem društvenih mreža ili drugih digitalnih platformi, a sve u cilju seksualnog nasilja';

- Doxiranje (engl. doxxing ili doxing) - 'predstavlja oblik digitalnog rodno zasnovanog uznemiravanja u okviru kojeg jedna osoba, doxer, prikuplja podatke o drugoj osobi, analizira ih i objavljuje, a sve to s namjerom da tu drugu osobu prikaže u negativnom svjetlu i naruši njen ugled i/ili sigurnost';

- Catfishing (engl. catfishing) - 'dolazi do lažnog predstavljanja s ciljem prijevare. Catfishing se najčešće odvija tako što se žrtva zaljubi u počinitelja te, kada razvije intimna osjećanja i povjeruje da su u vezi, počinitelj od nje traži novac ili poklone, kako bi stekao financijsku korist';

- Bombardiranje na Googleu (engl. Google bombing) - ' uključuje ciljano prilagođavanje algoritma radi pozicioniranja stranica na internetu koji sadrže zlonamjerne i netočne informacije o nekoj osobi ili pojavi, tako da se upravo oni vide prvi ili među prvima kada se pretražuje zadati pojam ili osoba';

- Astroturfing (engl. astroturfing) - 'praksa objavljivanja i širenja informacija i sadržaja (čiji cilj može biti i maltretiranje i zlostavljanje) na internetu, a s namjerom stvaranja utiska da je do toga došlo na prirodan, organski način, te da je riječ o općeprihvaćenom gledištu'.