Internet danas slavi 40. rođendan

Profesor Kleinrock je s velikog računala u LA-u i tipkovnicom upisivao slova u sustav koja su se preko mreže pojavljivala na ekranu 500 km udaljenog računala Sveučilišta Stanford.

"Jeste li dobili slovo L", pitao je profesor svoje kolege preko telefona koji su potvrdili uspješan prijenos. Upisao je još slova O i G nakon čega je došlo do privremenog pada sustava, ali je iz drugog pokušaja uspio do kraja upisati riječ Logon. To je bio početak ARPAneta, današnjeg interneta, prenosi Associated Press.

Cilj interneta bio je omogućiti znanstvenicima različitih sveučilišta razmjenjivanje rezultata istraživanja dobivenih na različitim lokacijama.

1970. godine kupili su e-mail i TCP/IP komunikacijski protokol koji je omogućio višestruko umrežavanje i tako su oformili - internet. 80-tih su započeli s internetskim domenama kao što su .com i .org koje se koriste i danas. Internet se do 90-tih nije koristio u "kućne svrhe" dok Britanac Tim Berners-Lee nije izumio Web.

1,5 milijuna korisnika

Iako je internet dostupan svima i njegova brzina je veća nego ikada, umjetne prepreke mu prijete. Mnogo je uzroka tome, poput "spamova" i hakerskih mogućnosti da probiju zaštite na računalima. Velika je sloboda na internetu za "običnog" korisnika, od igre, komuniciranja do kupnje, ali tu je i druga strana interneta koja omogućuje zlouporabu informacija i korisnika poput pedofilije i dječje pornografije.

Na svijetu danas ima oko 1,5 milijardi korisnika koji su uglavnom na mrežu spojeni 24 sata, imaju brze veze i bez interneta si gotovo ne mogu zamisliti svakodnevan rad i život.