Dobili mobilnu aplikaciju za upozorenje na covid-19

Dobili mobilnu aplikaciju za upozorenje na covid-19
Keystone

Građani Švicarske, odlukom Savezne vlade, na svoj mobilni telefon mogu instalirati aplikaciju koja treba pomoći u praćenju lanca zaraze korona virusom i upozoriti korisnike ukoliko su bili u kontaktu sa nekom zaraženom osobom.

Aplikacija anonimno mjeri dužinu kontakta i odstojanje prema drugim mobilnim telefonima. Ona bilježi ako je korisnik u jednom danu sa nekom zaraženom osobom bio više od 15 minuta na udaljenosti manjoj od 1,5 metara. U tom slučaju, prema ocjeni stručnjaka, postoji vjerovatnoća prenošenja virusa.

Korisnici aplikaciju Swiss-Covid mogu instalirati na svoje Apple ili Android mobilne telefone, pri čemu je na Androidu potrebna verzija 6 ili novija, a na iPhoneu aktualna IOS verzija. Prema procjeni operatora mobilne telefonije, u Švicarskoj najmanje 80 posto pametnih telefona ispunjava te uvjete, prenijeli su švicarski mediji.

Nakon instalacija, vlasnik telefona mora imati uključenu bluetooth funkciju. Mobilni uređaj preko bluetootha šalje kodirane identifikacijske brojeve.

Ukoliko neki korisnik aplikacije bude pozitivan na korona virus, od švicarskih lokalnih vlasti dobiva kod, kojim se aktivira funkcija obavještavanja u njegovoj mobilnoj aplikaciji. Ona potom prvo automatski i anonimno šalje upozorenje svim korisnicima aplikacije sa kojima je zaražena osoba bila u bliskom kontaktu 48 sati prije manifestacije simptoma bolesti, navodi Euractiv.

Upozorene osobe imaju mogućnost da pozovu info-telefon pohranjen u aplikaciji i da dobiju informacije o daljim koracima. Preko tog telefona dobit će i informaciju gdje se mogu besplatno testirati na virus. Savezne vlasti u svemu tome garantiraju potpunu zaštitu privatnosti i osobnih podataka.

Aplikacija ne koristi nikakav GPS i ne memorira gdje se neki susret odvijao. Ona ne poznaje ni imena, brojeve telefona ili e-mail adrese. Barata sa apstraktnim kodovima, koji se stalno mijenjaju kako bi se onemogućilo njeno dovođenje u vezu sa nekom konkretnom osobom.

Softver podatke koje prikupi pohranjuje na lokalnom mobilnom telefonu i ne prosljeđuje ih u nekakve centralne baze podataka ili na centralne servere. Činjenica da su podaci pohranjeni u stotinama tisuća mobilnih telefona, onemogućava potencijalne hakere, ali i same proizvođače aplikacije, da ih zloupotrijebe.

Na taj način su proizvođači željeli osigurati da nitko ne može rekonstruirati sa kim se vlasnik aplikacije sastajao i gdje. Poznato je da aplikacija ima određene slabosti. Tako, na primjer, ne može da registrira da li su dvije osobe prilikom kontakta bile razdvojene zaštitnim staklom, i u tom slučaju moguće je da vlasnik aplikacije bude alarmiran, iako ne postoji opasnost da se zarazi.

Sistem je razvijen po nalogu Savezne uprave za zdravlje (BAG) u suradnji sa saveznom upravom za informatiku i telekomunikacije (BIT), tehničkim fakultetima u Zurichu i Lausanni i švicarskom firmom Ubiue. Tijekom pilot-projekta, informatički stručnjaci su aplikaciju testirali na različitim grupama stanovništva.

Direktor poduzeća Ubiue Matias Velig izjavio je da je od ponoći 25. lipnja, kada je puštena u javnost, aplikaciju aktiviralo oko 150.000 ljudi i da je sada u Švicarskoj koristi više od 300.000 građana.