Ibrici Jusiću se vratila stara ljubav

ibrica jusić
ibrica jusić
Zbog te svečanosti u Zagreb je stigla i njegova davna ljubav, Amerikanka Erica Roland, koju je prije 50 godina upoznao u Dubrovniku nakon koncerta na skalinama.

- Odmah sam je prepoznao. Kad sam je ugledao, učinilo mi se da ovih pola stoljeća što je stajalo među nama nikad nije postojalo. Meni je Erica ostala ista kakva je i bila u Dubrovniku, onog davnog ljeta 1968. godine. A kad mi se nasmijala, jer i ona je mene odmah prepoznala, srce mi je zaigralo - rekao je Ibrica za hrvatske medije.

Tog davnog kolovoza bili su, kako kaže, nerazdvojni.

- Morali smo se oprostiti prvih dana jeseni jer se Erika morala vratiti kući u New York - rekao je Jusić.