Ispiti se plaćaju novcem, ali i seksualnim uslugama

Ovo je jedan od problema na koji su ukazali predstavnici studenata na okruglom stolu o temi "Prevencija korupcije u obrazovanju", na kojem su, u utorak, učestvovali premijer Aleksandar Džombić, Anton Kasipović, ministar prosvjete i kulture, Stanislav Čađo, ministar unutarnjih poslova, i Džerard Selman, ministar pravde.

Maja Prosan, zamjenik student ombudsmana RS, kazala je da se u 70 prijava o korupciji na fakultetima, koje su studenti podnijeli u okviru kampanje "Antikor" i koje su proslijeđene nadležnom ministarstvu, ne radi o prijavama protiv 70 profesora, već se u prijavama imena nekih profesora ponavljaju.

"Iako je od tada prošlo dvije godine, još ništa nije urađeno. Na početku kampanje studenti su bili puni entuzijazma i spremni prijaviti slučajeve korupcije, međutim sada kada nakon toliko vremena ništa nije urađeno, studenti ne žele prijavljivati jer vide da se ništa ne može uraditi", kazala je Prosanova.

Ona je dodala da je upravo zbog toga ključna podrška nadležnih institucija.

"Najveći broj prijava koje smo dobili odnosi se na plaćanje ispita. Postoje cjenovnici ispita i cijene se kreću po nekoliko tisuća maraka", navela je Maja Prosan.

Jelena Žigić, predsjednik "Antikor tima", kazala je da ima i slučajeva da profesori zahtijevaju od studenata seksualne usluge u zamjenu za položen ispit, te slučajeva da se ispit polaže i preko poznanstva.

Gordan Balaban, predsjednik Unije studenata RS, kazao je da najveći problem predstavlja izostanak podrške nadležnih institucija.

"To pokazuje i podatak da su svi ministri koji su prisustvovali okruglom stolu, izuzev Kasipovića, održali samo svoju uvodnu riječ i otišli, ne saslušavši što studenti imaju reći o korupciji", kazao je Balaban.

Kasipović je kazao da je na okruglom stolu zaključeno da sve nadležne institucije podržavaju i zalažu se za iskorjenjivanje korupcije iz obrazovanja.

"Ako bi se utvrdilo da se bilo tko zaposlen u Ministarstvu, školi, fakultetima ili nekoj drugoj obrazovnoj ustanovi na bilo koji način ogriješio o zakon - više ne bi radio taj posao", kazao je Kasipović.

Prema njegovim riječima, da priča o korupciji u ovoj oblasti nije samo mrtvo slovo na papiru pokazuju podaci da su do sada pojedini direktori smjenjivani, a profesori odgovarali zbog toga što su tražili mito, ali da su to sve pojedinačni slučajevi.

"Prijave o postojanju korupcije na fakultetima, koje su studenti podnijeli u akciji 'Antikor', upućene su Ministarstvu unutarnjih poslova i siguran sam da će tamo gdje postoje dokazi te prijave biti i procesuirane. Korupciju je veoma teško dokazati, zbog čega je potrebna velika odlučnost", kazao je Kasipović.

Stanko Stanić, rektor Univerziteta u Banjaluci, kazao je da onome tko uzme novac u zamjenu za položen ispit nije mjesto na Univerzitetu i da treba donijeti pravilnike koji će to regulirati.