Ravnatelj Zavoda MIO FBiH nezakonito smanjio mirovine

Ravnatelj Zavoda MIO FBiH nezakonito smanjio mirovine

Ravnatelj Zavoda MIO Zijad Krnjić samoinicijativno je donio odluku o visini osnovice prema kojoj će se obračunavati mirovine umirovljenika koji ove godine odlaze u mirovinu, navodi izvor Večernjeg lista iz Ministarstva rada i socijalne politike Federacije BiH. Riječ je o koeficijentu valorizacije plaća koji izravno utječe na visinu mirovina budućih umirovljenika.

Zakonska procedura

"Imamo situaciju da je osnovu za obračun mirovina donio proizvoljno ravnatelj bez znanja Upravnog odbora i na osovi pogrešnih podataka, dok je zakonska procedura takva da Upravni odbor donosi odluku na prijedlog ravnatelja i na osnovicu koja je sastavni dio izvješća o radu Zavoda", navodi izvor Večernjeg lista.