Kako se "prave" kćerke, a kako sinovi

Kako su vremena prolazila, tako su se stvarali mitovi i legende o tome na koje sve načine možete utjecati na izbor spola vašeg djeteta. Na primjer: morate da vodite ljubav tijekom punog mjeseca ako želite djevojčicu. Ili, dječaci se "prave" tijekom neparnih datuma... Naravno, takvi "recepti" su smiješni i neuvjerljivi. Ali, šta je sa naučnim istraživanjima?

Vodeće teorije o spolnoj selekciji se zasnivaju na činjenici da ćelije čovjeka imaju 46 hromozoma, odnosno 23 para. Njih 44 ili 22 para - određuju boju kose, očiju, visinu... Jedan par, to jest dva hromozoma, koja se nazivaju spolnim X i Y hromozomima - određuju pol osobe: XX je kombinacija za ženski, a XY za muški spol. Jajna ćelija uvijek ima X hromozom, dok spermatozoid može da ima X ili Y hromozom.

Spol djeteta se određuje tijekom začeća. Ako jajnu ćeliju oplodi spermatozoid sa X hromozomom - dobićete djevojčicu, a ako spermatozoid sadrži Y hromozom - rodićete dječaka. Spol djeteta, dakle, potpuno ovisi od spermatozoida koji je oplodio jajnu ćeliju.

Sperma se sastoji od mješavine X i Y spermatozoida - koji se zbog svojih karakteristika nazivaju "postojani X" i "brzi Y" - a njihov odnos u spermi je otprilike 50:50. X spermatozoidi su veći, sporiji i žive mnogo duže. Puno su otporniji na vaginalnu floru i mogu da prežive čak pet-šest dana. Y spermatozoidi su manji, ali imaju duži repić, koji ih čini bržim i pokretljivijim. Međutim, nisu otporni i ne mogu dugo da žive, pa u većini slučajeva umiru u roku od dva dana.

S obzirom na uočene karakteristike X i Y spermatozoida, razvile su se teorije o tome kako možete da utičete na povećanje šansi da dobijete toliko željenu djevojčicu ili dječaka.

Ali, prije nego što počnete sa primjenom "recepata", treba naglasiti da je veoma važno, zapravo ključno da se odredi točan dan ovulacije. To može da se učini jednom od standardnih metoda: mjerenjem bazalne temperature ili raznim pomagalima za otkrivanje ovulacije.

Recepti za djevojčice
Trebalo bi da imate odnos tri dana prije očekivane ovulacije, kao i da izbjegavate spolne odnose jedan-dva dana prije očekivane ovulacije. Na taj način, jedini preživjeli spermatozoidi će biti "postojani X".

Također, savjetuje se da probate da smanjite broj spermatozoida prirodnim putem, odnosno učestalim odnosima. Naime, dokazano je da smanjen broj spermatozoida utiče na povećanje procenta X spermatozoida u spermi.

Seksualna poza koja se preporučuje, jeste takozvani misionarski položaj (žena dole, muškarac gore). Na osnovu opisanog recepta, šanse da dobijete djevojčicu su 75-80 posto, pod uvjetom da ste točno odredili dan ovulacije.

Recepti za dječake

Trebalo bi da imate odnose 24 sata prije očekivane ovulacije. Kako su Y spermatozoidi brži i pokretniji, stići će na cilj mnogo prije X spermatozoida. Osim toga, povećajte broj spermatozoida tako što ćete da apstinirate tri-četiri dana prije planiranog začeća. Na taj način ćete povećati broj spermatozoida, kao i količinu Y spermatozoida, čime su izgledi da dobijete dječaka mnogo veći.

Ali, pazite. Previše duga apstinencija može da bude kontraproduktivna. Seksualna poza koja se preporučuje, jeste takozvana kuca poza. Na osnovu opisanog recepta, šanse da dobijete dječaka su 80-85 posto, pod uvjetom da ste točno odredili dan ovulacije.

(Mondo)