Hercegovke su najnamazanije žene na svijetu!

Hercegovke su najnamazanije žene na svijetu!
Na stolu ga čeka ceduljica:
-"Dragi mama je bolesna, i odvezla sam se k njoj"
Muž uzdahne i krene k frižideru da uzme nešto za jelo, a na frižideru noca ceduljica:
-"Hrana je napravljena u frižideru, samo je podgrij u mikovalnoj".
Muž podgrije jelo i večera, te krene spavat, kad na krevetu nađe ceduljicu:
-"Dragi sanjaj o meni".
Mužu dosade ceduljice i naredbe. Obuče se i kad krene obuvati cipelu, u u njoj nova ceduljica:
-KUDA, DRAGI KUDA?