ZZO HNŽ: Markica za 2012. godinu u distribuciji od 5. siječnja po cijeni od 20 KM

ZZO HNŽ: Markica za 2012. godinu u distribuciji od 5. siječnja po cijeni od 20 KM
Cijena premije, kao i ranijih godina, iznosi 20 KM po jednoj zdravstvenoj iskaznici. Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ s distribucijom premije za 2012. godinu započinje 5. siječnja, a završava 01. ožujka 2012. godine.

Distribucija premije vršit će se prema mjestu prebivališta osiguranih osoba u svim područnim uredima Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ.

Odluka Upravnog vijeća, zaključeno je, vrijedi do usuglašavanja Odluke o premiji s Odlukom o maksimalnim iznosima neposrednog sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite. Nakon što Skupština HNŽ izvrši usuglašavanje tih odluka, te ukoliko bude odstupanja od odredbi ove Odluke, Upravno vijeće ZZO HNŽ će zauzeti stav u svezi daljnjeg postupanja po ovoj Odluci.

U roku predviđenom za distribuciju, premiju mogu kupiti sve osigurane osobe koje posjeduju zdravstvene iskaznice, ali i one osobe za koje njihovi poslodavci nisu izmirili obveze iz zdravstvenog osiguranja. U trenutku kada poslodavci izmire te obveze, njihova premija postaje pravovaljana.

Premiju nakon predviđenog roka distribuiranja neće moći nabaviti nitko osim prvoprijavljenih (novorođenih) na zdravstveno osiguranje i to u razdoblju 30 dana od prijave.

Svi obveznici osiguranja također mogu za svoje djelatnike nabaviti dovoljan broj premija. U tom slučaju, uz dokaz o uplati (20 KM po jednoj iskaznici za premiju), poslodavci su Zavodu dužni dostaviti popis osiguranih osoba i članova obitelji za koje vrše uplatu s imenom, prezimenom i JMBG osiguranika.