FOTO  Završena edukacija učenika i (ne)nastavnog osoblja u svim osnovnim škola u Županiji Zapadnohercegovačkoj

edukacija

Edukacija učenika, nastavnog i nenastavnog osoblja je održana uz pomoć i suradnju gradske/općinskih službi civilne zaštite i svih žurnih službi koji djeluju na području Županije Zapadnohercegovačke. Edukacija je izvedena prema Nastavnom planu i programu edukacije, obuke i osposobljavanja u sustavu zaštite i spašavanja u 2018. godini, izrađenom od strane Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke, a na koji je dobivena suglasnost od županijskog Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa.

Edukacija je započela 23. travnja 2018. godine u OŠ Ruđera Boškovića u Grudama, a završena je 6. prosinca 2018. godine edukacijom u OŠ Tina Ujevića u Vitini-Ljubuški. Edukacija je provedena u 67 škola, u 14 središnjih i 53 područne škole, a održano je ukupno 80 edukacija i 22 pokazne vježbe za 8.077 učenika od I. do IX. razreda i nastavno i nenastavno osoblje.

Edukacija se sastojala iz dva dijela i to iz PowerPoint video prezentacije u trajanju od 25 minuta i pokazne vježbe. U mjesecu prosincu, predblagdanskom vremenu, PowerPoint prezentacija je proširena s nekoliko slajdova o opasnosti korištenja pirotehničkih sredstava.

„Edukacija, obuka i osposobljavanje u sustavu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, pored materijalnog opremanja, predstavlja temeljni preduvjet za učinkovito, stručno i kvalitetno izvršavanje svih poslova iz područja sustava zaštite i spašavanja. Nakon uspješno provedene edukacije u svim osnovnim školama u našoj Županiji ostaje da se ispred Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke zahvalimo našim domaćinima u školama gdje smo toplo i srdačno primljeni, učenicima, našim žurnim službama, vatrogascima, pripadnicima Gorske službe spašavanja, policije, crvenog križa, gradskoj/općinskim službama civilne zaštite, te svima koji su nam na bilo koji način pomogli pri realizaciji edukacije", izjavio je nakon provedene edukacije dr. sc. Drago Martinović ravnatelj Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke.

Svim školama u Županiji Zapadnohercegovačkoj bit će podijeljena uvjerenja o uspješno provedenoj edukaciji.