Vlada HNŽ-a: Vinko Jerinić i Vladimir Babić razriješeni dužnosti

...travanj 2012. godine, odluku o isplati obveza iz travnja 2012.godine iz prihoda ostvarenih u mjesecu svibnju 2012. godine i odluku o utvrđivanju grantova za isplatu za mjesec travanj 2012. godine.

Vlada je razmotrila i usvojila informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o izvršenju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2011. godinu s pozicije namjenska sredstva vodoprivrednih naknada za 2011. godinu te informacije Ministarstva gospodarstva o realizaciji prometa naftnih derivata za 2011. godinu i o planu prometa naftnih derivata za 2012. godinu.

Vlada je usvojila i informaciju Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove o stanju katastra u HNŽ-u, koju je podnio ravnatelj Uprave Ivan Lesko.

Vlada je usvojila odluku o davanju suglasnosti privremenom Upravnom vijeću za razrješenje ravnatelja Ustanove "Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Stolac Vinka Jerinića, te odluku o davanju suglasnosti privremenom Upravnom vijeću za imenovanje Nikice Markića za v.d. ravnatelja ove ustanove.

Vlada je, nakon razmatranja informacije o stanju u Upravi za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a, donijela rješenje o internom premještaju ravnatelja Uprave Vladimira Babića. Također, Vlada je donijela odluku o raspisivanju javnog natječaja za postavljanje ravnatelja Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo. Istom odlukom ovlastila je Eugena Ćubelu da Upravom rukovodi do okončanja postupka natječaja za postavljanje novoga ravnatelja, stoji u priopćenju iz Ureda za odnose s javnošću Vlade HNŽ-a.