Vlada HNŽ-a do sada izdvojila više od 15 milijuna maraka za sudske presude

Nakon što je na prošloj sjednici, a nastavljajući aktivnosti na rješavanju problema tužbi i presuda na teret županijskog proračuna, usvojila Odluku o pokretanju postupka za zaključenjem ugovora o izvansudskim nagodbama za sve tražitelje koji su se prijavili po drugom javnom pozivu, a čija su potraživanja postala pravomoćna zaključno s 31. 12. 2014. godine, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je na današnjoj sjednici usvojila više odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime nematerijalne štete.

Još jednom je istaknuto kako je ovo prva vlada koja je krenula rješavati naslijeđene probleme presuda na teret Proračuna HNŽ-a, te je za tu nakanu do sada izdvojila više od 15 milijuna maraka.

Naglašeno je kako će Vlada i dalje kontinuirano nastaviti sa započetom praksom isplate, sukladno planiranim proračunskim sredstvima, a sve s ciljem rješavanja ovog vrlo složenog financijskog pitanja, priopćeno je iz Vlade HNŽ-a.

Vlada je, također, donijela Odluku o odobravanju utroška dijela novčanih sredstava u Proračunu HNŽ-a za 2019. godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na poziciji “Namjenska sredstva od naknada za lovstvo”, i to: za potporu i unaprjeđenje lovstva, za sufinanciranje naknade štete koju pričini divljač i transfer neprofitnim organizacijama u iznosu od 19.000 maraka te Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s pozicije “Namjenska sredstva od naknada za lovstvo” za 2019. godinu. Svrha programa je da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ, zajedno s lovačkim savezima i korisnicima lovišta, sufinancira aktivnosti koje će doprinijeti unapređenju lovstva u HNŽ.

Usvojena je i Informacija o stanju u području lovstva za 2018./2019. lovnu godinu za područje Hercegovačka-neretvanske županije. S obzirom na velike potencijale ove županije u području lovstva, poglavito u razvitku lovnog turizma, a koji nisu dovoljno iskorišteni u dosadašnjem razdoblju, neophodno je poduzeti sljedeće aktivnosti: dodijeliti u zakup lovišta koja do sada nisu dana u zakup, a zaštitu divljači podići na znatno veću razinu.

Prihode koji budu ostvareni od djelatnosti lovstva usmjeriti na uzgoj divljači i poboljšanje uvjeta za razmnožavanje, rast i razvoj divljači, te izgradnju infrastrukture neophodne za uzgoj, zaštitu divljači i lovni turizam.

Vlada HNŽ-a razmatrala je i usvojila Informaciju o realiziranju potpisanih ugovora o koncesijama iz područja vodoprivrede zaključno s 31.12.2018. i Informacija o koncesijama i zakupima na poljoprivrednom zemljištu u državnom vlasništvu na području HNŽ u razdoblju 2015.-2018. godina, navodi se u priopćenju.