Velimir Raspudić: Dok je svaka Hrvatica živa nazdravljat će Mijat i pjevati Diva

Velimir Raspudić: Dok je svaka Hrvatica živa nazdravljat će Mijat i pjevati Diva
Kad krene mećava sa Vrana
kad se smrači u po' bijela dana,
iz topla je gledati milina
kako bijesni i divlja planina !

K'o da Mijat sabljom oblak para,
k'o da on se sa njom razgovara,
nazdravlja joj sa bukarom vina
i proklinje crnog Arapina !

Pa proklinje Bobovac Iliju
i njegovu cijelu familiju
za dukate on izdade njega,
zlato bješe vrijednije od svega .

I dan danas na padinam Vrana
cvili plače svake jele grana,
cvili plače,krupne suze liva
kad zapjeva Grabovčeva Diva.

Kad zapjeva pjesmu dragom Bogu,
svojim glasom Njemu slavu daje
i dan danas odjekuje Vranom
i dan danas njena pjesma traje !

I trajat će ona stoljećima,
dokle srca u Hrvatu ima,
dok je svaka Hrvatica živa
nazdravljat će Mijat i pjevati Diva !