U Glamoču vjetropark sa 49 vjetroagregata

Investitor ovog projekta je firma Vjetroelektrane d.o.o. Glamoč. Budući vjetropark VE Slovinj će se graditi na području općine Glamoč.
Vjetroelektrana Slovinj namijenjena je za proizvodnju električne energije iz obnovljivog izvora (energije vjetra) i predaju u elektroenergetskom sistemu Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju područje energetike i obnovljivih izvora energije.
Investitor je već Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za projekat izgradnje vjetroparka Slovinj.

 

Akta.ba