Služba civilne zaštite i Vatrogasno društvo Tomislavgrad educirali djecu o mjerama zaštite od požara

...godinu Uprava civilne zaštite Hercegbosanske županije u suradnji sa općinskom Službom za civilnu zaštitu i Vatrogasnim Društvom Tomislavgrad educirala djecu trećeg i četvrtog razreda o zaštiti od požara.

Odgojno-obrazovni zadatak obuke je upoznavanje djece sa situacijama koje dovode do požara, upoznavanje sa zanimanjem vatrogasac i vatrogasnom opremom te kako pravilno reagirati u slučaju požara. Djeca su sa zanimanjem sve pratila i sudjelovala postavljajući pitanja.

tomislavgrad.gov.ba