Poziv osobama koje imaju nekretnine u Općini Tomislavgrad

Tomislavgrad
Tomislavgrad
U sklopu provedbe Projekta registracije nekretnina, odnosno usuglašavanja podataka katastra i zemljišne knjige u Federaciji Bosne i Hercegovine, Općinski sud u Livnu, Odjeljenje suda u Tomislavgradu je dana 14.12.2016. godine, pokrenuo javnom objavom proceduru uspostave i zamjene zemljišne knjige.
S tim u vezi, još jednom pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskoj općini Tomislavgrad u Općini Tomislavgrad da prijave svoja prava na nekretninama, a najdalje do 13.02.2017. godine.
Prijave se vrše u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Livnu, odjeljenje suda Tomislavgrad na adresi: Kralja Zvonimira bb, svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati. Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na istu adresu.
Osobe koje polažu pravo na nekretnine su dužne dostaviti dva primjerka dokaza svog vlasništva ili drugog prava, a u slučaju potrebe pribavljanja dodatnih dokaza, na njihov osnovan zahtjev rok će se produžiti najmanje za 90 narednih dana. Ovim putem upozoravamo da ako u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Također, pozivaju se svi vlasnici stanova i poslovnih prostora u k.o. Tomislavgrad koji su svoje vlasništvo upisali u Knjigu položenih ugovora da provjere prijenos svog prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora u elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u istu u gore navedenim zakonskim rokovima, kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.
Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru "Projekta registracije nekretnina", provodiće se bez naplate sudske takse.
Za više informacija o prijavama molimo Vas kontaktirajte:
Janja Krstanović, zemljišnoknjižni referent u Općinskom sudu u Livnu, Odjeljenje suda u Tomislavgradu Tel.: 034/354-629
Info o Projektu registracije nekretnina
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove pokrenula je Projekat registracije nekretnina, koji se odnosi na usklađivanja podataka iz katastra i zemljišne knjige, a koji se realiziraju u sklopu komponente A projekta „Registracija nekretnina" - RERP.
Komponenta A RERP-a „Ažuriranje podataka za registraciju nekretnina" je glavna komponenta Projekta, koja se u najvećoj mjeri odnosi na usklađivanje podataka katastra i zemljišnih knjiga, i to za cijelo urbano područje Federacije BiH.
Kroz Projekat je predviđeno i prijenos podataka iz Knjige položenih ugovora (KPU) u zemljišnu knjigu za katastarske općine koje su obuhvaćene Projektom.
Dodatne informacije o Projektu registracije nekretnina možete zatražiti putem maila: [email protected]