Osnovana "Duvanjska stranka"

Osnovana "Duvanjska stranka"

Naziv joj je prilično simboličan, Duvanjska stranka, i otvorena je za sve Duvnjake bez obzira na bilo koju vrst pripadnosti (nacionalnu, vjersku i sl.). Članovi inicijativnog odbora za sada se ne žele personalno predstavljati, no, kažu da Tomislavgrad može spasiti samo Duvanjska stranka i Duvanjska banka.

Kako?
„Stranka koja bi bila politički neovisna, koja bi mogla reći sve ono što se vladajućim strankama neće svidjeti, a što narod tišti,“ ističu u Inicijativnom odboru kao i to da su se Duvnjaci nadali promjena i boljem statusu nakon uvođenja višestranačja u BiH, no, da do toga nije došlo: „Snovi Duvnjaka da žive bolje nisu ispunjeni. Na koncu je ispalo da je sustav protiv kojega su se borili više davao od sustava za koji su se borili.“

Na promotivnom plakatu Duvanjske stranke nekoliko je teza, točnije konstatacija, koje kažu da se tomislavgradska općina u odnosu na popis iz 1991. prepolovila i u broju stanovnika i u broju radnih mjesta, te se u IO stranke pitaju: „Može li se narodnom vlašću smatrati vlast koja je raselila narod? Mogu li se očekivati velike promjene kad na glavne položaje ljudi dolaze po stranačkoj i inoj podobnosti a ne po dokazanoj sposobnosti? Nije li iluzorno očekivati da se promjenom jednog čovjeka dogode radikalne promjene u gradu koji je 15 godina išao u pogrešnom smjeru?“

vecernji list