Nova vjetroelektrana VE Mesihovina sa 22 vjetroturbine i vrijednoscu od 80 mil. eura ulazi u realizaciju

Program istražnih radova je pripremio Fichtner GmbH & CO KG odabrani konzultant u suradnji sa stručnim osobljem JP EPHZHB.

Također, završena je procedura dobivanja urbanističke suglasnosti kod Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Vjetroelektrana Mesihovina imat će 22 vjetroturbine, pojedinačne instalirane snage od 2 - 3 MW, što će činiti ukupnu instaliranu snagu od 44 - 66 MW ovisno o izboru odnosno snazi pojedine vjetroturbine. Tako će i očekivana godišnja proizvodnja biti 128 - 146 GWh električne energije.

Za tu su investiciju vrijednu 78 miliona eura osigurana financijska sredstva, potpisanim Ugovorom o projektu i kreditu, te Ugovorom o finansiranju projekta između Njemačke razvojne banke KfW, Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar. Kreditna su sredstva 72 miliona eura, dok su vlastita sredstva poduzeća šest miliona eura.

Planirano je vrijeme izgradnje VE Mesihovina tri godine, a prvi se kilovati proizvedene električne energije očekuju 2013. godine.