Investicija od 89 milijuna eura: CHE Vrilo kod Tomislavgrada na javnom uvidu

Investicija od 89 milijuna eura: CHE Vrilo kod Tomislavgrada na javnom uvidu
Projekt je vrijedan 89 milijuna eura, a CHE Vrilo za koju je prošlog mjeseca položen kamen temeljac će godišnje proizvoditi 196 GWh električne energije. Puštanje u rad planirano je 2023. godine. Podsjećamo, Crpna hidroelektrana (CHE) Vrilo je ukupne snage 66 MW i nju je Vlada Federacije BiH 2006. i 2010. godine proglasila objektom od javnog interesa, te se upravo ova CHE našla u svim sastavnim dijelovima svih Poslovnih planova Društva od 2006. godine do danas, Strateškim i planskim dokumenatima, energetskih i studija razvoja u BiH, piše Akta.ba.

Također, ovaj projekt je podržan od strane lokalne zajednice (općina Tomislavgrad), Županije Herceg-Bosanske, Vlade Federacije BiH te Vijeća Ministara BiH. Uprava Društva je krajem 2016. godine, donijela Odluku o izgradnji CHE Vrilo, a početkom 2017. godine ponovno uputila Zahtjev za izdavanje Prethodne vodne suglasnosti Agenciji za vodno područje Jadranskog mora.

Agencija za VP Jadranskog mora je donijela negativan Zaključak tj. odbila izdati Prethodnu vodnu suglasnost zbog nepostojanja urbanističko tehničkih uvjeta za izgradnju predmetnog objekta izdanog od strane nadležnog tijela shodno propisima iz oblasti prostornog uređenja ili potvrde nadležnog tijela da je dostavljeni idejni projekt izrađen u skladu s važećom dokumentima prostornog uređenja.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je po žalbi EPHZHB poništilo Zaključak Agencije iz 2017. godine i vratilo predmet prvostupanjskom organu na ponovni postupak. Agencija je ponovno donijela negativan i odbila izdati prethodnu vodnu suglasnost. Nakon drugog negativnog Zaključka Agencije, EPHZHB je izjavom odustala od daljnjeg postupka, tako da 25. rujna 2017. godine Agencija obustavlja postupak.

U cilju otklanjanja bilo kakvih dvojbi ove godine je izrađena "Studija za izdavanje prethodne vodne suglasnosti", čiji izrađivač je Ecoplan d.o.o. Mostar.

U svrhu dopune Zahtjeva za Prethodnu vodnu suglasnost, kao i za postupak ishođenja urbanističke suglasnosti obzirom na nepostojanje prostornih planova, od nadležnih institucija Općine Tomislavgrad i Hercegbosanske Županije je, izdana pozitivna "Stručna ocjena imenovanog Povjerenstva za izdavanje Stručne ocjene u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju CHE Vrilo na području Općine Tomislavgrad" temeljem čega je izdano pozitivno "Mišljenje o izgradnji CHE Vrilo ukupne snage 66 MW na području općine Tomislavgrad", od Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove.

Izdana je i pozitivna Stručna ocjena povjerenstva Skupštine HBŽ-a za izgradnju CHE Vrilo ukupne snage 66 MW na području općine Tomislavgrad, 04.05.2018 godine, temeljem čega je izdano pozitivno "Mišljenje o izgradnji CHE Vrilo ukupne snage 66 MW na području općine Tomislavgrad", od Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ-a od 08.05.2018. godine.

Agencija za vodno područje Jadranskog mora izdala je u lipnju ove godine i prethodnu vodnu suglasnost JP EP HZHB, a početkom jula ove godine je Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdalo načelnu urbanističku suglasnosti za izgradnju CHE Vrilo, prenosi Tomislavcity.com

Nakon ishođenja Prethodne vodne suglasnosti za izgradnju CHE Vrilo izdate od strane Agenciji za vodno područje Jadranskog mora, 14. lipnja 2018. godine podnesen je ponovo dopunjeni Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za izgradnju CHE Vrilo, na način kako je to Ministarstvo tražilo od investitora u ožujku prošle godine u upravnom postupku, nakon čega su se stekli uvjeti za nastavak upravnog postupka ocjene Studije o procjeni utjecaja na okoliš.

(www,jabuka.tv)