GRADNJA VJETROAGREGATA Pravo građenja na razdoblje od 30 godina, s mogućnošću produženja za još 15 godina

GRADNJA VJETROAGREGATA Pravo građenja na razdoblje od 30 godina, s mogućnošću produženja za još 15 godina
Arhiva/Hercegovina.info

Na sjednici održanoj u Tomislavgradu Općinsko vijeće usvojilo je Odluku o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju pojedinačnih vjetroagregata na području općine Tomislavgrad.

Usvajanjem ove odluke propisani su uvjeti, lokacije i naknade za izgradnju pojedinačnih vjetroagregata i pratećih objekata na području općine Tomislavgrad, a od zajedničkog interesa te općine i investitora.

Na sjednici je zaključeno kako pojedinačni vjetroagregati su objekti za koje, prema mišljenju nadležnog Ministarstva, nije potrebno ishoditi koncesiju za korištenje prostora na kojem će se oni graditi.

Prema odluci na utvrđenim lokalitetima za gradnju vjetroagregata ustanoviti će se će pravo građenja i pravo služnosti na razdoblje od 30 godina, s mogućnošću produženja za dodatnih 15 godina.