10. i 11. svibnja nastavak aktivnosti ''Ombusmen u vašoj školi''

Radionica će prvog dana biti organizirana u OŠ "Ivan Mažuranić", a narednog u Gimnaziji "Marko Mažuralić", priopćeno je iz Institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH.

Osnovni cilj radionica je educiranje djece o dječijim pravima, Konvenciji o pravima djeteta i mehanizmima zaštite dječijih prava, kao i afirmiranje Odjela i načina postupanja Institucije u zaštiti dječijih i ljudskih prava u BiH.

U svrhu većeg senzibiliziranja djece o zaštiti njihovih prava bit će predstavljen promotivni i edukativni materijal Ombudsmena za ljudska prava BiH.

Aktivnost "Ombudsmen u vašoj školi" realizira se u saradnji s partnerskom organizacijom "Save the Children Norway", Regionalnim uredom za jugoistočnu Europu.

Fena