Studenti mostarskog sveučilišta: Hoćemo diplome!

Studenti Sveučilište Mostar

Razlog je taj što pojedina županijska ministarstva nisu usvojila Pravilnik o izgledu i sadržaju diploma pa fakulteti ne mogu izraditi valjane diplome. Bez diploma o završenom studiju i stečenom zvanju studenti su ograničeni u traženju posla ili u daljnjem nastavku svoga školovanja.

Ništa bez Pravilnika

– Molimo resorne ministre u svim županijama koji do sada nisu izradili Pravilnik, a posebice ministra prosvjete u Hercegovačko-neretvanskoj županiji Esada Dželilovića, da to što žurnije učine kako bismo našim studentima podijelili njihove zaslužne diplome. Javnost, studenti i roditelji ne znaju da za ovaj problem nisu krivi ni fakulteti ni sveučilište, ni dekani ni rektori, nego samo isključivo resorna županijska ministarstva prosvjete koja nisu završila svoj posao – istaknuo je prof. dr. Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru.

Iz Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a priznaju da se sporo odvijao njihov proces izrade pravilnika o izgledu i sadržaju diploma, ali da će on u sljedećih nekoliko dana biti završen.

– Resorno ministarstvo je u završnoj fazi izrade pravilnika i on će ovih dana biti priveden kraju. Još samo naš ured za zakonodavstvo treba dati svoje mišljenje kako bi pravilnik bio u skladu sa zakonom, no sve će za nekoliko dana biti okončano – kazao je Pero Pavlović, glasnogovornik Vlade HNŽ-a.

Resorno ministarstvo ZHŽ-a taj je pravilnik usvojilo već prije, tako da bi studenti iz ovih dviju županija uskoro trebali dobiti svoje zaslužene diplome. Posve druga i za te svršene prvostupnike potpuno nova bit će priča o neusklađenost tržišta rada sa zvanjima koja se stječu nakon završetka tri godine studija prema odrednicama bolonjskoga procesa.

slobodna dalmacija