Započet projekt HE Dabar i pored prijetnji opstanku Stoca i Donje Neretve

Investitor projekta je Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje.

Od ljeta do studenog 2012. godine Federalno ministarstvo okoliša i turizma je, kako bi skrenuli pažnju javnosti na ovaj problem, sudjelovalo u tri javne rasprave o temi "Projekt Gornji horizonti i njegove prijetnje opstanku Stoca i Donje Neretve", u organizaciji nevladine udruge Forum Bosna.

Također je uputilo cjelovitu informaciju u vezi s problematikom Gornjih horizonata i Vladi Federacije BiH i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao nadležnom državnom ministarstvu za problematiku okoliša.

Smatrajući da je ovo trenutno jedan od najvećih problema u sektoru okoliša na razioni BiH, Federalno ministarstvo okoliša i turizma i dalje je radilo na animiranju institucija i javnosti u BiH i u regionu.

Slijedom tih aktivnosti, FMOIT je dobio poziv od Sveučilišta u Zagrebu za učešće na okruglom stolu o temi "Održivo gospodarenje vodama u slivu Neretve i Trebišnjice", u Zagrebu 19.aprila 2013. Predstavnici ministarstva su početkom svibnja u saradnji s WWF-om (Svjetski fond za zaštitu prirode), sudjelovali u raspravi o ovoj temi u Bruxellesu, gdje je problematika Gornjih horizonata iznesena i institucijama EU.

Savjetnik za okoliš i okolinske dozvole u FMOIT Josip Dolušić izjavio je Feni da je Vlada FBiH podržala sve aktivnosti Federalnog ministarstva kao i odluku da se ide u pokretanje tužbe radi poništenja rješenja resornog ministarstva RS-a u vezi s projektom HE Dabar, dok odgovor i stav Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u vezi s ovim problemom nikada nisu dobili.

Bez obzira na sve ove aktivnosti i na pokrenutu tužbu protiv rješenja o odobrenju sporne studije za gradnju HE Dabar, FMOIT je došao do informacije da se radovi na izgradnji HE Dabar nastavljaju kao da nema ništa sporno u tom projektu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zbog toga Federalno ministarstvo okoliša i turizma je Okružnom sudu u Banja Luci uputilo prošlog tjedna zahtjev kojim se traži da sud naloži odgađanje izvršenja utuženog akta do donošenja pravosnažne sudske odluke, jer postoje saznanja da se na spornom lokalitetu odvijaju radovi čiji bi izvršenje i okončanje nanijelo štetu Federaciji BiH koja se ne bi mogla ni nadoknaditi, niti popraviti.

Također, Federalno ministarstvo okoliša i turizma obratilo se Urbanističko-građevinskoj i ekološkoj inspekciji RS-a jer raspolaže saznanjima da investitor Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje u projektu HE Dabar na slivu Zalomke na profilu Pošćenje, na teritoriji općina Bileće, Nevesinje i Berkovići projektirane snage 159,15 MW, protivno činjenici da je pokrenut spor kod Okružnog suda Banja Luka radi poništenja utuženog rješenja i dalje preduzima radnje i aktivnosti kojima se može nanijeti šteta tužitelju, koja se teško može nadoknaditi, niti se može popraviti.

Od Urbanističko-građevinske i ekološke inspekcije RS-a se traži da poduzimanjem mjera iz njihove nadležnosti nalože navedenom investitoru, te drugim subjektima prekid i obustavljanje svih radnji na spornom području do pravosnažnog okončanja sudskog postupka.

Fena