Stolac: radionica i obuka članova komisije za pitanja ravnopravnosti spolova

Dvodnevnu radionicu, koja je počela jučer, vode članovi Gender komisije Federacije BiH, a ona ima za cilj da kroz praksu i pozitivne primjere uputi i usmjeri rad Komisije za ravnopravnost spolova, kako bi na ovom polju davala što bolje rezultate. 

"Prvi dan radionice protekao je u upoznavanju o tome šta je do sada radila Komisija za pitanja ravnopravnosti spolova, a danas očekujemo da će se uraditi jedan generalni akcijski plan koji će u narednom periodu pomoći i komisiji, ali i građanima", kazala je za Fenu predsjednica Udruženja "Orhideja" Minva Hasić.

Inače, radionica se održava u okviru projekta "Jačanje kapaciteta gender komisije općine Stolac", koji se realizira uz podršku Ureda za odnose sa javnošću konzulata SAD-a u Sarajevu.
 
(Fena)