STOLAC Niz mjera pomoći gospodarstvenicima

STOLAC Niz mjera pomoći gospodarstvenicima
Ilustracija hercegovina.info

S ciljem pomoći gospodarskim subjektima na području općine Stolac kojima je zabranjen rad Odlukama stožera civilne zaštite, načelnik Općine Stolac Stjepan Bošković, sa općinskim službama priprema niz mjera koje su usmjerene na suzbijanje i ublažavanje ekonomskih šteta, priopćili su iz Općine Stolac.

Set mjera pomoći gospodarskim subjektima koji posluju na području općine Stolac sastoji se od: oslobađanja od plaćanja poreza na tvrtku za 2020 godinu, oslobađanja od plaćanja komunalne naknade, oslobađanja od plaćanja naknade za korištenje javnih površina i zakupa poslovnih prostora. Obustavljaju se svi ovršni postupci i postupci prisilne naplate za vrijeme trajanja prirode nesreće pokrenuti od strane Općine.

Komunalno poduzeće Stolac za spomenuto razdoblje gospodarske subjekte oslobađa plaćanja naknade za odvoz smeća.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oslobađanje od plaćanja zakupnine, komunalne naknade i naknade za korištenje javne površine odnosi se na razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja uz mogućnost produženja koje zavisi od epidemiološke situacije na području općine Stolac.

U suradnji s višim razinama vlasti kao posebna mjera osigurati će se naknade plaća za poduzetnike, obrtnike i zaposlenike koji su prestali s radom u vrijeme trajanja prirodne nesreće i epidemije koronavirusa, za sve osobe koje su zadržane na svojim radnim mjestima.

Ovim mjerama nastoji se pomoći i rasteretiti privatni sektor, posebno obrtnike, mala i srednja poduzeća, osigurati likvidnost poslovanja gospodarskih subjekata na području općine Stolac, te zadržati radna
mjesta.