Stolac: Kaznena prijava protiv Nermina Nikšića i Jerke Ivankovića-Lijanovića

Stolac: Kaznena prijava protiv Nermina Nikšića i Jerke Ivankovića-Lijanovića

...rijeka „Bregava" površine 73600 m2 na razdoblje od 15 godina i bez naknade, podnijeli smo kaznenu prijavu protiv bivšeg Predsjednika Vlade F BiH i Predsjednika SDP-a BiH, Nermina Nikšića i Jerke Ivankovića-Lijanovića tadašnjeg resornog Ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva F BiH zbog počinjenja kaznenih djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, utvrđeno člankom 383. Kaznenog zakona F BiH i Nesavjestan rad u službi, utvrđeno člankom 387. Kaznenog zakona F BiH. Od Vlade F BiH u više navrata smo tražili da se poništi ili stavi van snage ova nezakonita Odluka, što su isti odbili učiniti.

U postupku donošenja prednje Odluke imenovani su svjesno prekršili odredbe Zakona o vodama F BiH, Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra kojim je reguliran postupak dodijele na korištenje javnog vodnog dobra, Zakona o pravobraniteljstvu F BiH, Zakona o stvarnim pravima F BiH.
Imenovani su bili dužni i morali znati da je Zakonu o vodama F BiH i članku 6. stavak 1. točka 1. prednje navedenog Pravilnika propisano da postupak dodijele prava korištenja javnog vodnog dobra provodi nadležna Agencija za vodno područje za javno vodno dobro uz površinske vode I kategorije. U konkretnom slučaju nadležna je Agencija za vodno područje Jadranskog sliva a ne Vlada F BiH.
Sukladno Zakonu o pravobraniteljstvu F BiH, institucija Federalnog pravobraniteljstva je ta koja vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Federacije. S obzirom da se spornom Odlukom daje na korištenje javno vodno dobro u vlasništvu Federacije, imenovani su morali znati da su obvezni sukladno članku 15. Zakona o pravobraniteljstvu F BiH tražiti pravno mišljenje u pogledu zakonitosti donošenja sporne Odluke što nisu tražili.

Da je riječ o nezakonitoj Odluci i svjesnom kršenju zakonskih propisa vidljivo je i iz akta Federalnog pravobraniteljstva od 23.02.2015. godine koji je jasno i eksplicitno rekao da sukladno članku 7.stavak 2. a u vezi sa stavkom 1. Zakona o stvarnim pravima F BiH, javna dobra ne mogu biti objektom prava vlasništva i drugih stvarnih prava fizičkih i pravnih lica.

Nezakonita Odluka donesena je samo sa jednim ciljem kako bi se Međunarodnom forumu Bosna omogućila obnova i korištenje bez naknade Podgradske mlinice nacionalnog spomenika BiH a sve uz suglasnost Amre Hadžimuhamedović, Predsjednice Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.
Da nije riječ o slučajno donesenoj odluci već dobro isplaniranom projektu vidljivo je iz činjenice da je Međunarodni forum Bosna organizacija na čijem je čelu stočanin prof. Rusmir Mahmutćehajić, brat Amre Hadžimuhamedović Predsjednice Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Isti akteri su uz potporu Vlade F BiH i OO SDP-a Stolac planirali javna dobra izuzeti i dati na upravljanje privatnim osobama i udrugama a sve na štetu javnog interesa, kako F BiH tako i općine Stolac.

Po našim saznanjima Vlada F BiH nije donijela samo ovdje navedenu odluku već je na kraju svoga mandata nastavila sa nezakonitim postupanjem i donošenjem sličnih nezakonitih odluka, a sve u svrhu izuzimanja javnih dobara iz nadležnosti općine Stolac i davanju istih određenim fizičkim osobama bliskim stolačkom SDP-u.

NAČELNIK OPĆINE
Stjepan Bošković, dipl.ing.