Projekt ARCH: nastavak radova obnove nacionalnih spomenika

Radi se o projektu ARCH kojeg Europska komisija financira s 1.500.000 eura, a Zavod za zaštitu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta uradio je projekte za četiri vrste objekata: Stari Grad Stolac, Mostove - ćuprije na Bregavi, Mlinice na Bregavi, te Šarića kuću. Europska komisija imala je posebne uvjete za odabir objekata obnove koji su morali biti nacionalni spomenici, a ne privatno vlasništvo, te da su oštećeni u ratu.

Treća faza izvođenja radova na projektu ARCH Stolac: „Naslijeđe kao most između zajednica", počela je krajem listopada prošle godine, a na fotografijama možete pogledati trenutno stanje Starog grada i mlinica.

„Trenutno je u tijeku obnova Starog grada, gdje se posebnom smjesom krečnog maltera dobivenog od riječnog pijeska i kreča radi fugiranje zidova i kula. Prilikom kopanja kontrafora za jednu od kula pronađeni su i ostatci čatrnje", rekao nam je Ibrahim Hodžić, građevinski inženjer iz tvrtke "Neimari" iz Sarajeva koja je izvođač svih radova.

Zbog obilnih kiša i povećanog toka rijeke Bregave, radovi na sanaciji mostova-ćuprija u Stocu bili su stopirani, međutim kreće se sa radom. Na dvije mlinice postavljena je krovna konstrukcija, a na treću je dostavljena građa. Već slijedeći tjedan počinje i sanacija mostova, radit će se 3 mosta, prvi je most pod Begovinom kojem se vraća kamena ograda, ukloniti će se betonski elementi a 3 svodna luka koja su propala zidati će se od sedre kao što su i ostali dijelovi. Zatim slijedi čišćenje, a most ostaje kao i do sada pješački. Na drugom mostu, Inat ćupriji također će se ukloniti betonski elementi, vraćaju se kameni, sanirati će se zid vraćajući mostu izvorni izgled. Most će ostati i dalje otvoren za motorni promet.

Na Podgradskom mostu ograda na nizvodnoj strani će se demontirati,vratit će se ograda kao na uzvodnoj strani jer se pretpostavlja da je takva bila tj. da nije bio fino obrađen kamen, ukloniti će se betonski elementi i vratiti kameni.

stolac.gov.ba