Općina Stolac rješava pitanje stambenog zbrinjavanja Roma

Općina Stolac rješava pitanje stambenog zbrinjavanja Roma

Za sjednicu predložen dnevni red od 9 točaka. Među značajnijim točkama izdvajamo Odluku o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Stolac u akademskoj 2015./2016. godini i Odluku o obavljanju volonterskoga staža. I ove godine osigurana su sredstva za isplatu stipendija za studente, te općina nastavlja i dalje sa projektom volontiranja unutar uprave, ustanova i poduzeća kojima je osnivač Općina Stolac.

OV Stolac Odlukom o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Stolac nastavlja sa prodajom građevinskog zemljišta za zainteresiranim investitorima za gradnju poslovnih objekata u Gospodarsko poslovnoj zoni Hodovo, čime se stvaraju uvjeti za otvaranje novih radnih mjesta.

Također, važno je istaknuti da Općina Stolac sukladno smjernicama utvrđenim programom „Dekada uključenja Roma 2005-2015. godine" pokreće aktivnosti na iznalaženju financijskih sredstava i lokacije za rješavanje problema stambenog zbrinjavanja romskih obitelji koje žive na području općine Stolac.