FOTO  Općina Stolac preuzela ključeve obnovljenih objekata

Općina Stolac preuzela ključeve obnovljenih objekata

Naime, projektom Arch-Stolac koji se od 2011. do 2013. godine realizirao u Stocu, obnovljeni su brojni objekti kulturno-povijesne baštine. Projekt Arch - Stolac je obnovio tvrđavu Vidoški grad, Šarića kuću, tri kamena mosta na rijeci Bregavi, te četiri mlinice. Projekt je financiran uz podršku Europske unije, a u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, implementiralo Federalno ministarstvo kulture i sporta, te uz suradnju općine Stolac.

Ovim činom primopredaje u potpunosti je završen ovaj vrlo uspješan projekt. Općina Stolac namjerava preko svoje Javne ustanove „Radimlja", koja ima za cilj promociju turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa, razvijati turizam u Stocu. Upravo bi ovi obnovljeni spomenici, uz nekropolu stećaka Radimlju i helenistički grad Daorson, trebali biti prepoznatljivi simboli grada na Bregavi, i kao takvi veoma atraktivni za turiste. U bližoj budućnosti planira se ove objekte staviti u turističko-edukativnu funkciju.