Održana vanredna sjednica Općinskog vijeća Stolac

Održana vanredna sjednica Općinskog vijeća Stolac
...te Odluka o pokretanju postupka raskida ugovora iz 2005.godine  potpisanog između Općine Stolac i Ministarstva  zdravstva,rada i socijalne skrbi HNŽ-a.

Tako se prvom Odlukom  od posebnog značaja za Općinu Stolac proglašavaju objekti i zemljište koji se nalaze u kompleksu bivšeg Odgojno-popravnog Doma Stolac. Time je obuhvaćeno više katastarskih čestica a sve u katastarskoj Općini Donji Poplat. Na tom zemljištu sva prava i obveze u pogledu vlasništva, upravljanja, korištenja i raspolaganja istog ima Općina Stolac.Spomenuto zemljište služit će u svrhu realizacije programa i planova razvitka ,stvaranja uvjeta za gospodarski razvitak i upošljavanje na području Općine Stolac.

Povod za sazivanje ove vanredne sjednice OV Stolac jest usvojena odluka Vlade HNŽ o proglašenju objekata od značenja za HNŽ a  koji  se nalaze u vlasništvu Općine Stolac. Riječ je baš o zemljištu i objektima bivšeg Odgojno-popravnog Doma Stolac u  čijem je jednom dijelu već izgrađen  Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom.

“ Ovo je posve nezakonita Odluka Vlade HNŽ  kojom je povrijeđen i Zakon o principima lokalne samouprave. Općina je vlasnik tog zemlišta i objekata  koji se ovakvim nezakonitim Odlukama  žele trajno uzurpirati a što je još gore ide se u otimanje prava vlasništva. Svojim dopisom upozorio sam Vladu da je to nezakonita Odluka ali su je oni ipak usvojili.Stoga Općina Stolac mora štititi svoje vlasništvo te svoj interes i sva druga prava. Nitko ne može uzurpirati i uništavati općinsku imovinu a osobito mijenjati vlasništvo. Nažaost, ova Odluka županijske Vlade ima baš taj cilj. “ - upozorio je stolački načelnik Stjepan Bošković i time pojasnio razloge sazivanja vanredne sjednice OV Stolac.

Uz sve to načelnik Bošković još istiće kako ja Vlada HNŽ-a u toj svojoj Odluci navela i određene katastarske čestice iz K.O Vidovo Polje koje se proglašavaju od interesa za Županiju iako u gruntovnim knjigama takva K.O uopće ne postoji.

“ To jasno govori da je Vlada donoseći žurno ovu Odluku koja je, na štetu Općine Stolac, imala namjeru da zaobiđe Općinu iz samo njima poznatih razloga. Stoga smo i morali donijeti Odluku o pokretanju postupa raskida ugovora iz 2005.godine jer je Županija uzurpirala čak 20-tak parcela na tom području a spomenutim Ugovorom za gradnju Doma bile su predviđene su samo dvije parcele. “ - podvukao je stolački načelnik  Stjepan Bošković.

Frano Matić | ČAportal