Objavljen tender za izgradnju tunela Žaba na cesti Neum-Stolac

tunel
tunel
...kao i dvije ceste dužine po 525 m i 1.125 metara. Radovi na tunelu Žaba dio su Projekta modernizacije cesta u FBiH, koji financiraju međunarodne kreditne institucije sa 173 milijuna eura. Kako se navodi u tenderu, Federacija Bosna i Hercegovina je primila kredite za financiranje kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Europske Investicijske Banke (EIB) za troškove Projekta modernizacije cestovnog sektora u Federaciji BiH i namjerava koristiti dio sredstava za plaćanja po ugovorima za Izgradnju tunela Žaba (Hutovo) L=975 m1 i cesta P 142 - P 164 L=525 m1; P 204 - P 250 L=1.125 m1.

Ovaj ugovor će biti zajednički financiran od strane Europske Investicijske banke i Svjetske banke. Proces nadmetanja će biti vođen prema pravilima i procedurama Svjetske banke kao Međunarodno konkurentno nadmetanje (ICB), navodi Akta. Predviđeno razdoblje za izgradnju je 730 dana. Ponude se dostavljaju do 13. ožujka 2018. godine u 12 sati, kada će biti i javno otvorene. Nadmetanje će se provoditi kroz procedure Međunarodnog konkurentnog nadmetanja kao što je definirano u smjernicama Svjetske banke, dok elektronsko nadmetanje neće biti dozvoljeno. Sve ponude moraju biti propraćene garancijom o osiguranu ponude od 200.000 KM ili ekvivalentno u slobodno konvertibilnoj valuti.