Sredstva iz županijskog proračuna SKB-u Mostar, bolnici dr. Safet Mujić i Općoj bolnici Konjic

Sredstva iz županijskog proračuna SKB-u Mostar, bolnici dr. Safet Mujić i Općoj bolnici Konjic

Nastavljajući redovitu potporu, Vlada je i ove godine osigurala ukupno 7 milijuna maraka, te na današnjoj sjednici donijela Odluku kojom je utvrdila mjerila, način financiranja, raspored i odobravanje novčanih sredstava za bolničke zdravstvene ustanove čiji je osnivač ili suosnivač.

Temeljem donesenih mjerila, sredstva iz županijskog proračuna raspoređena su i to za Sveučilišnu kliničku bolnicu 4.112.500 marka, Kantonalnu bolnicu dr. Safet Mujić 1.869.000 maraka i Opću bolnicu Konjic 1.018.500 maraka.

Vlada je, također, razmotrila Informaciju Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi i dala suglasnost za istraživanje zdravstvenog sektora koje će Svjetska banka provoditi u zdravstvenim ustanovama u HNŽ-u.

Cilj je identificiranje mogućih problema funkcioniranja zdravstvenog sustava kako bi se, temeljem prikupljenih informacija, unaprijedila područja poput upravljanja, financijske stabilnosti i poboljšanja kvalitete zdravstvenih usluga.

Kontinuirano provodeći aktivnosti u svezi s rješavanjem naslijeđenih teškoća vezanih za pravosudna sudska rješenja, Vlada je usvojila Zaključak kojim je zadužila Ministarstvo financija, kao nositelja aktivnosti da, u suradnji s Ministarstvom pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Županijskim javnim pravobraniteljstvom i Uredom predsjednika Vlade, pripravi i Vladi predloži Akcijski plan u svezi s pravomoćnim i izvršnim presudama i odlukama domaćih sudova i Europskog suda za ljudska prava.