Široki Brijeg: Vijeće mladih definiralo ciljeve i imenovalo vodstvo

Široki Brijeg: Vijeće mladih definiralo ciljeve i imenovalo vodstvo
Na sjednici su sudjelovali predstavnici četiri udruge mladih iz Širokog Brijega, točnije: Društva za razvoj, okoliš i kulturu Županije Zapadnohercegovačke - EKO ZH, Demokratske inicijative mladih, Širokobriješke udruge mladih i Odreda izviđača "Široki Brijeg".

Na početku same sjednice usvojen je Zapisnik s III. Izborne Skupštine VMŠB te je Adam Naletilić imenovan za novoga predsjednika Skupštine, dok je Paula Bogut imenovana zamjenicom predsjednika Skupštine.

Nakon toga razmotren je prijedlog novoga Statuta po kojemu bi se, između ostaloga, smanjila administracija unutar samoga Vijeća mladih grada Širokog Brijega na način da se dio ovlasti Upravnoga odbora predao Skupštini koja će imati obvezatna četiri sastanka tijekom godine, dok bi se operativni dio obveza UO predao Uredu predsjednika, te bi se time ukinuo UO kao organ VMŠB, čime će se značajno skratiti proces donošenja odluka vezanih za pitanja mladih.

Također se novim Statutom definirala obveza VMŠB da delegira predstavnike u Povjerenstvo za mlade Grada Širokoga Brijega, čime bi se poboljšala izravna komunikacija s gradskim vlastima. Nakon razmatranja izmjena, novi Statut je usvojen i stavljen na snagu.

Potom je predsjednik VMŠB David Naletilić ispred UO iz prošloga saziva predstavio financijsko i narativno izvješće za prethodnu godinu, a u kojem se navode četiri veća projekta i više manjih jednodnevnih aktivnosti.

Veći projekti u 2017. godini bili su:

• Street workout park - izrada teretane na otvorenom na području staze za trčanje pokraj Gimnazije fra Dominika Mandića;

• Inicijativa Očuvanje prirode za očuvanje jednakosti - uređenje riječnoga otoka na području sajmišta, gdje se radilo na uklanjanju niskoga raslinja i smeća s otoka koji je već dugi niz godina zapostavljen. Nakon uređenja radilo se na prikupljanju ideja za izradu projektnoga prijedloga koji bi riječni otok stavio u funkciju korisnu zajednici i mladima;

• Inicijativa Centar za mlade Široki Brijeg - uređenje područja Duhanske stanice, s naglaskom na unutrašnjost bivše upravne zgrade, kao i iznalaženje mogućih načina stavljanja dijelova bivše Duhanske stanice u funkciju;

• Zajedno za našu prirodu - uređenje platoa u Borku, popravke igrališta za djecu, popravljanje klupa i bojanje kanti uza šetalište, te čišćenje poteza od teretane do male plaže da bi bio prohodan i prikladan za šetnju i vožnju biciklom.

Također, u prošloj godini održana su dva sastanka s Povjerenstvom za mlade Grada Širokoga Brijega, na kojima se utvrdilo da su potrebna posebna i povećana izdvajanja za potrebe mladih u Širokom Brijegu, te da je potrebna suradnja između VMŠB i Gradske uprave pri izradi i provedbi projekta uređenja riječnoga otoka u Borku.

Gradska uprava izrazila je podršku za program izgradnje dodatnih teretana na otvorenom koje bi se nalazile u ostalim područjima Širokoga Brijega, čime bi sport postao dostupan svima, bez tereta na kućni proračun Širokobriježanki i Širokobriježana.

Uz svea to, predstavnici VMŠB i Gradske uprave su osigurali mjesto u radnoj grupi koja će kroz 2018. godinu raditi na izradi Nacrta Zakona o mladima u Županiji Zapadnohercegovačkoj koji bi trebao definirati minimalne kriterije za podršku mladima u našoj Županiji.

Na kraju rasprave o godišnjem izvješću utvrđeno je da VMŠB mora raditi na osiguravanju dodatnih novčanih i materijalnih sredstava od strane međunarodnih donatora i partnera, te da će se u ovoj godini osnovati Projektni tim VMŠB, koji će - između ostaloga - raditi na osiguravanju novih radnih mjesta za mlade i stručne Širokobriježanke i Širokobriježane.

Narativni i financijski izvještaj su usvojeni jednoglasno.

Nakon narativnoga i financijskoga izvještaja, Skupština je usvojila i Dijagnozu stanja i nacrt strateškoga plana razvoja VMŠB, a koji bi se trebao provoditi u 2018. godini.

Na sljedećoj točki Dnevnoga reda verificirani su novi interni pravilnici VMŠB, a koji definiraju načine uredskoga poslovanja, arhiviranja dokumentacije, računovodstvene politike, ograničavaju putne troškove, te se zbog ukidanja UO prema novom Statutu poslovnik o radu UO stavio izvan upotrebe.

Potom je donesena odluka o izboru i imenovanju predsjednika VMŠB i glavne tajnice VMŠB, gdje je za predsjednika ponovno izabran David Naletilić, dok je za glavnu tajnicu imenovana Sara Mandić.

Na kraju sjednice, predsjednik David Naletilić obratio se delegatima u Skupštini te najavio sljedeće aktivnosti za 2018. i 2019. godinu:

• Osnivanje Projektnoga tima VMŠB i otvaranje radnih mjesta;
• Ponovno pokretanje radio emisije "S mladima na kavi";
• Uređenje riječnoga otoka koji bi bio prikladan za predavanja na otvorenom, imao riješenu infrastrukturu (električna energija, voda), pristupni most, te uređen prostor za kampiranje, fiksne roštilje, kao i šetnjicu, klupice i malu teretanu na otvorenom;
• Provođenje programa izgradnje teretana na otvorenom u ruralnim područjima Grada Širokoga Brijega koje bi bile dostupne i besplatne svim korisnicima (minimalno 10 novih teretana na otvorenom);
• Renoviranje Ureda VMŠB i stavljanje uredskih prostorija, materijala u uredu i sve opreme na raspolaganje mladima, a u okviru radnoga vremena koje je vidljivo na Facebook stranici VMŠB. Između ostaloga, to uključuje pružanje podrške pri izradi životopisa, savjetovanja o prezentaciji sebe na tržištu rada, digitalne podrške po pitanju marketinga za mlade poduzetnike, kao i osiguravanje mirne i stimulativne atmosfere za pojedinačno i grupno učenje.