Široki Brijeg usvojio proračun za 2019. godinu

Široki Brijeg usvojio proračun za 2019. godinu
Na sjednici su bili nazočna 24 vijećnika, koji su jednoglasno usvojili zapisnik s prethodne sjednice.

Prije početka radnog dijela sjednice svečanom prisegom Nikola Mikulić je preuzeo vijećničku dužnost. Vijećniku Nikoli Mikuliću, nakon što je Marija Lovrić podnijela ostavku (osvojila mandat u Skupštini ŽZH), SIP je dodijelio mandat kao kandidatu s najvećim brojem glasova iza nje s liste Saveza za Široki Brijeg.

Usvojen je prijedlog Proračuna Grada Širokog Brijega za 2019. godinu u iznosu od 11.971.100,00 KM.

Prijedlog je obrazložio pomoćnik gradonačelnika za financije Mate Zadro. U odnosu na nacrt proračuna pristigla su tri amandmana, koja su i prihvaćena. Tim amandmanima došlo je do povećanja izdataka za Crveni križ Grada Širokog Brijega, JP Radio Široki Brijeg i Dom "Marija - naša nada" (povećanje sa 60.000,00 na 72.000,00 KM).

Također, usvojena je i Odluka o izvršenju proračuna Grada Širokog Brijega za 2019. godinu.
Informacija o zimskom održavanju lokalnih i nekategoriziranih cesta na području grada Širokog Brijega za 2018. godinu primljena je na znanje.

Prema programu rada Gradskog vijeća, vijećnicima i javnosti pružena je informacija o aktivnostima iz oblasti kulture, športa i drugih društvenih događanja u Širokom Brijegu. Istaknuto je kako Grad Široki Brijeg ulaže velike napore i znatna sredstva kako bi proširio djelokrug športskih i kulturnih zbivanja. Kako je već na početku godine i prezentirano javnosti, većina ovih događaja održava se u sklopu manifestacije "Briješka zvona".

Na samom kraju sjednice gradonačelnik Miro Kraljević i predsjednik Gradskog vijeća Vinko Topić poželjeli su svima čestit Božić i uspješnu novu godinu.