Široki Brijeg: Duhovna obnova provincije i kapitul na rogožinama

Široki Brijeg: Duhovna obnova provincije i kapitul na rogožinama
Kapitul je započeo molitvom Srednjeg časa, s mislima na završno suđenje našim uznicima u Haagu, te prigodnim predavanjem mons. dr. Pere Sudara, pomoćnog biskupa vrhbosanskog koji je govorio na temu Djelovanje, uloga i svrha katoličkih škola danas.

Iznio je povijest katoličkog školstva na prostoru BiH te njihov današnji položaj. Posebno se osvrnuo na negdašnju Franjevačku klasičnu gimnaziju na Širokom Brijegu te potaknuo nazočne da se što prije ponovno posvete radu sa školskom djecom.

Potom su okupljena braća u samostanskoj crkvi u kojoj su pokopana 24 fratra od njih 66 koji su ubijeni u Drugom svjetskom ratu i poraću, slavila misu za sve pokojne fratre.

Tom prilikom pomolili su se i za pokojnog generala Slobodana Praljka, o čijoj su smrti u međuvremenu saznali, kao i za sve hrvatske uznike i napaćenu hrvatsku domovinu.

O pobijenim franjevcima sada posebnu brigu vodi Vicepostulatura postupka mučeništva "Fra Leo Petrović i 65 subraće" na čelu s fra Miljenkom Stojićem. U tu svrhu, između ostaloga, svake godine se 7. veljače na Širokom Brijegu obilježava kao obljetnica ubojstva svih franjevaca, jer ga je Uprava Provincije proglasila svojim središnjim žrtvoslovnim mjestom. U sklopu obilježavanja redovno se raspisuje i nagradni natječaj na temu pobijenih franjevaca iz područja: književnosti, glazbe, likovnosti, povijesti, računalstva, fotografije i videa.

Svi oni koji žele sudjelovati na već raspisanom natječaju svoje radove Vicepostulaturi trebaju poslati najkasnije do 15. prosinca. Radovi se ne vraćaju.