Općini Široki Brijeg 2,4 milijuna KM grant sredstava za izgradnju kolektora otpadnih voda

Ugovorom o grantu I i II Federalno ministarstvo financija prenosi sredstva granta I Općini Široki Brijeg u iznosu od 1.866.231,47 KM i sredstva granta II u iznosu od 531.747,70 KM. Općina Široki Brijeg se obvezuje sredstva iz granta I i II koristiti na način da postigne svrhu Podprojekta "Izgradnja kolektora otpadnih voda u Širokom Brijegu".

Podprojekt "Izgradnja kolektora otpadnih voda u Širokom Brijegu" će se realizirati u sklopu projekta „Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u FBiH", a koji je Općina Široki Brijeg prva u Bosni i Hercegovini počela s implementacijom. Vrijednost ovog projekta je preko 8 milijuna KM. U sklopu navedenog projekta ovih dana završava se I. faza izgradnje kanalizacijskog kolektora "B" u vrijednosti 926.000 KM.