Načelnik Kraljević primio predstavnike „centra za građansku suradnju“ iz Livna

Teme sastanka su dva projekta  „Centra za građansku suradnju" i to: mjesna samouprava i zaštita prava radnika. Izvršna direktorica „Centra za građansku suradnju" Zulka Baljak je upoznala načelnika Kraljevića sa aktivnostima ove udruge i projektom mjesna samouprava u sklopu kojega bi općina Široki Brijeg u mjesecu lipnju bila domaćin ovoga projekta za Zapadnohercegovačku županiju kao primjer dobre prakse suradnje mjesnih zajednica i općine.  

„Sa zadovoljstvo prihvaćamo domaćinstvo ovom Vašem projektu i zahvaljujemo Vam što ste prepoznali naš rad, a ovo će nam biti samo dodatni poticaj za još bolji rad i suradnju sa mjesnim zajednicama", rekao je između ostalog Općinski načelnik Miro Kraljević. Program menadžer udruge „Centar za građansku suradnju" Kata Marijan Krželj je govorila o drugom projektu zaštita prava građana i pritom istaknula potrebu osnivanja sindikata u javnom i privatnom sektoru, kao i nekoliko primjere dobre, ali i loše prakse u općini Široki Brijeg. Do sada je „Centar za građansku suradnju" iz Livna u sklopu svojih aktivnosti donirao opremu za šest mjesnih zajednica u našoj općini i to: Lijeva Obala, Uzarići, Knešpolje, Ljuti Dolac, Desna Obala i Dobrič-Provo-Grabova Draga. Prema riječima izvršne direktorice Zulke Baljak ta aktivnost će biti nastavljena i ove godine.

Drago Martinović